Print

Aria curriculara "Matematica si stiinte"

 

 

COMPONENTA ARIEI

Nr. crt. Numele si prenumele
cadrului didactic
 Specialitatea
1. Ionescu Cristiana Matematica
2. Rapan Cristina Matematica
3. Gheorghitoiu Stefania Matematica
4. Banaga Melania Fizica
5. Constantin Angela Simon Chimie
6. Chiriacescu Liliana Biologie
7. Ionita Silvia Biologie
8. Mihalache Florin Biologie

 

BANAGA MELANIA – secretarul comisiei metodice:

 • monitorizează activităţile;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;
 • elaborează procesele verbale pentru activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice;
 • promoveaza activităţile comisiei.

CONSTANTIN SIMONA ANGELA - membru

 • monitorizeaza activitățile;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;

IONIȚĂ SILVIA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile cu tematică;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;

IONESCU CRISTIANA - membru:

 • monitorizează activităţile, concursurile cu tematică;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;

CHIRIACESCU LILIANA- membru:

 • planifica si desfasoara activitati cu tematică;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • participa la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;

MIHALCEA FLORIN- membru

 • planifica si desfasoara activitati cu tematică;
 • diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii;
 • participa la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 • realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;

RÂPAN CRISTINA - responsabilul comisiei metodice:

 • facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 • facilitează şi coordonează activitatea de stabilire a disciplinelor opţionale;
 • coordonează activitatea de evaluare;
 • iniţiază activităţi în echipă;
 • facilitează schimbul de experienţă;
 • elaborează documentele comisiei metodice;
 • monitorizează activităţile, concursurile de geografie si protectia mediului;
 • parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în curs;
 • monitorizează activităţile, concursurile de educaţie ecologică și geografie;
 • supervizează planificările calendaristice;
 • participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;

 

Centralizator aria curriculara "Matematica si stiinte"
Planul managerial al ariei curriculare "Matematica si stiinte"
An scolar 2012/2013
Proiect de activitati catedra de Matematica
An Scolar 2012-2013
Graficul pregatirii suplimentare pentru
examenul de bacalaureat, olimpiade si concursuri scolare