Print

 

 

Viziunea scolii

 

 

Performanţă, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor sunt atributele serviciilor noastre educaţionale.

 Cezar2

„În anul 2010, judeţul Ilfov va beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic consolidat, eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor individuale” (Conform viziunii adoptate de membrii Consorţiului Regional în mai 2003).

Misiunea Liceului Tehnologic "Cezar Nicolau", Brăneşti, Ilfov este să ofere educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevilor, în Ceyar1vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o premiză de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi chiar mai largi. Liceul nostru incearcă să contribuie la dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul întregii vieţi, să poată contribui ca absolvent al învăţământului profesional şi tehnic la dezvoltarea economica a comunităţii sale. Pentru aceasta, şcoala, împreună cu partenerii săi sociali, îşi propune crearea condiţiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile comerţ, economic, mecanic si electromecanic. Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea unor competenţe profesionale, care să le permită absolvenţilor integrarea pe piaţa muncii din România, precum şi pe piaţa Uniunii Europene.

Misiunea Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” este de a forma viitorii specialişti în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii din Uniunea Europeană